2007 - Policja Podlaska

Numer referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Status
11.04.2007
Przetarg nieograniczony na usługę sprzątania pomieszczeń w KPP Sejny i posterunku przy Konsulacie Republiki Litewskiej
10.04.2007
Przetarg nieograniczony na dostawę opon samochodowych letnich
10.04.2007
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane w sali gimnastycznej i sali judo w budynku sztabowym Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku, przy ul. 27 Lipca 58.
10.04.2007
Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu pokrycia dachowego budynków garażowych Komendy Powiatowej Policji w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 29.
06.04.2007
Przetarg nieograniczony na usługę holowania pojazdów zatrzymanych do dyspozycji Policji o masie całkowitej do 3,5t oraz powyżej 3,5t
06.04.2007
Przetarg nieograniczony na wywóz nieczystości komunalnych stałych z obiektów Policji woj. podlaskiego.
04.04.2007
Przetarg nieograniczony na dostawę papieru, materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych.
30.03.2007
Przetarg nieograniczony na dostawę płyty wiórowej i pilśniowej 2
29.03.2007
Przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń w budynku administracyjnym Komendy Powiatowej Policji w Mońkach przy Al. Niepodległości 7
29.03.2007
Przetarg nieograniczony na roboty remontowo - budowlane w budynku administracyjnym Komendy Powiatowej Policji w Sejnach ul. 1 Maja 13
Powrót na górę strony