2013 - Policja Podlaska

Numer referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Status
25/S/13 poniżej 130000 euro 50118110-9 20.09.2013
Przetarg nieograniczony na ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWYCH USŁUG TRANSPORTOWYCH POLEGAJĄCYCH NA USUWANIU I PRZEMIESZCZANIU, WRAZ Z WSZELKIMI PRACAMI TOWARZYSZĄCYMI, POJAZDÓW I ICH CZĘŚCI ZATRZYMANYCH DO DYSPOZYCJI POLICJI, A TAKŻE PRZEMIESZCZANIE POJAZDÓW SŁUŻB
30.10.2013 Zrealizowane
63/C/13 poniżej 130000 euro 31122000-7 18.09.2013
Przetarg nieograniczony na DOSTAWĘ I MONTAŻ Z PODŁĄCZENIEM AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO 200
kVA I ZASILACZA BEZPRZERWOWEGO UPS 40 KVA W KOMENDZIE MIEJSKIEJ POLICJI W BIAŁYMSTOKU, PRZY UL. BEMA 4
28.10.2013 Zrealizowane
62/C/13 poniżej 5000000 euro 45453000-7 12.09.2013
Przetarg nieograniczony na OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ Z WYKONANIEM ROBÓT BUDOWLANYCH OBEJMUJĄCYCH REMONT ELEWACJI BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W HAJNÓWCE I ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZED FRONTEM BUDYNKU ORAZ WYKONANIE
30.09.2013 Unieważnione
58/C/13 powyżej 130000 euro 71220000-6 09.09.2013
Przetarg nieograniczony na OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH
08.11.2013 Zrealizowane
56/L/13 poniżej 130000 euro 30231300-0 30213100- 04.09.2013
Przetarg nieograniczony na DOSTAWĘ SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO
16.09.2013 Unieważnione
57/C/13 poniżej 130000 euro 71220000-6 03.09.2013
Przetarg nieograniczony na OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA WYKONANIE KOMPLEKSOWEGO REMONTU OBIEKTÓW KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W ŁOMŻY PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 9
07.10.2013 Zrealizowane
3/L/13 poniżej 130000 euro 64200000-8 30.08.2013
Przetarg nieograniczony na ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ OD OPERATORA TELEKOMUNIKACYJNEGO DLA JEDNOSTEK POLICJI WOJ. PODLASKIEGO
15.10.2013 Zrealizowane
55/C/13 poniżej 130000 euro 71240000-2 26.08.2013
Przetarg nieograniczony na OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA LIKWIDACJĘ STACJI PALIW NA TERENIE KPP W MOŃKACH
20.09.2013 Zrealizowane
21/S/13 poniżej 130000 euro 34300000-0 21.08.2013
Przetarg nieograniczony na DOSTAWĘ CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH
POLICJI WOJ. PODLASKIEGO
11.09.2013 Zrealizowane
54/C/13 poniżej 130000 euro 71200000-0 19.08.2013
Przetarg nieograniczony na OPRACOWANIE EKSPERTYZY TECHNICZNEJ BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO I GARAŻOWEGO POSTERUNKU POLICJI W PUŃSKU PRZY UL. MICKIEWICZA 41
09.09.2013 Zrealizowane
Powrót na górę strony