2013 - Policja Podlaska

Numer referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Status
11/C/13 poniżej 130000 euro 55321000-6 11.04.2013
Przetarg nieograniczony na USŁUGĘ PRZYGOTOWYWANIA I DOSTARCZANIA POSIŁKÓW Z TYTUŁU ŻYWIENIA OSÓB ZATRZYMANYCH NA TERENIE DZIAŁANIA
JEDNOSTEK POLICJI WOJ. PODLASKIEGO
05.06.2013 Zrealizowane
32/C/13 poniżej 130000 euro 85121000-3 09.04.2013
Przetarg nieograniczony na ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH OBEJMUJĄCYCH BADANIE OSÓB ZATRZYMANYCH PRZEZ POLICJĘ NA TERENIE DZIAŁANIA
KMP I KWP W BIAŁYMSTOKU
24.04.2013 Zrealizowane
30/C/13 poniżej 5000000 euro 45453000-7 08.04.2013
Przetarg nieograniczony na KOMPLEKSOWY REMONT BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W HAJNÓWCE PRZY UL. ARMII KRAJOWEJ 1
31.05.2013 Zrealizowane
5/L/13 poniżej 130000 euro 30232110-8 30232150- 08.04.2013
Przetarg nieograniczony na DOSTAWĘ URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH ORAZ SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO
07.05.2013 Zrealizowane
27/K/13 poniżej 130000 euro 22457000-8, 92000000 27.03.2013
Przetarg nieograniczony na DOSTAWĘ IMIENNYCH KART DLA FUNKCJONARIUSZY POLICJI UPRAWNIAJĄCYCH DO KORZYSTANIA Z USŁUG SPORTOWO-REKREACYJNYCH
07.06.2013 Zrealizowane
28/C/13 poniżej 5000000 euro 45453000-7 26.03.2013
Przetarg nieograniczony na REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU SZTABOWO - SZKOLENIOWYM OPP
w BIAŁYMSTOKU, ul. 27 LIPCA 58
24.05.2013 Zrealizowane
29/C/13 poniżej 5000000 euro 45453000-7 25.03.2013
Przetarg nieograniczony na REMONT POMIESZCZEŃ W KOMENDZIE MIEJSKIEJ POLICJI
W BIAŁYMSTOKU PRZY UL. BEMA 4
07.05.2013 Zrealizowane
31/C/13 poniżej 130000 euro 85121000-3 21.03.2013
Przetarg nieograniczony na ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH OBEJMUJĄCYCH BADANIE OSÓB ZATRZYMANYCH PRZEZ POLICJĘ NA TERENIE DZIAŁANIA
KWP W BIAŁYMSTOKU
18.04.2013 Zrealizowane
19/S/13 poniżej 130000 euro 34351100-3 21.03.2013
Licytacja elektroniczna na dostawę opon letnich samochodowych różnych rozmiarów
15.04.2013 Zrealizowane
26/C/13 poniżej 130000 euro 85121000-3 06.03.2013
Przetarg nieograniczony na ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH OBEJMUJĄCYCH BADANIE OSÓB ZATRZYMANYCH PRZEZ POLICJĘ NA TERENIE DZIAŁANIA KWP W BIAŁYMSTOKU
15.04.2013 Zrealizowane
Powrót na górę strony