2013 - Policja Podlaska

Numer referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Status
15/C/13 powyżej 130000 euro 09300000-2 20.02.2013
Przetarg nieograniczony na DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW POLICJI woj. PODLASKIEGO
21.05.2013 Zrealizowane
18/S/13 poniżej 130000 euro 31431000-6 19.02.2013
Licytacja elektroniczna na akumulatory kwasowe (L-73-2013)
10.05.2013 Zrealizowane
8/C/13 poniżej 130000 euro 30197644-2 07.02.2013
Licytacja elektroniczna na papier kserograficzny (L-53-2013)
12.03.2013 Zrealizowane
7/C/13 poniżej 130000 euro 30192000-1, 30197630 06.02.2013
Przetarg nieograniczony na DOSTAWĘ WYROBÓW BIUROWYCH, WKŁADÓW DRUKUJĄCYCH, PAPIERU OFFSETOWEGO I KSEROGRAFICZNEGO
22.02.2013 Zrealizowane
6/L/13 poniżej 130000 euro 30125110-5 30124300- 04.02.2013
Przetarg nieograniczony na DOSTAWĘ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK KOMPUTEROWYCH I FAKSÓW ORAZ NOŚNIKÓW INFORMACJI
26.03.2013 Zrealizowane
9/C/13 powyżej 130000 euro 85121000-3 04.02.2013
Przetarg nieograniczony na ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH OBEJMUJĄCYCH BADANIE OSÓB ZATRZYMANYCH przez POLICJĘ na TERENIE DZIAŁANIA KWP w BIAŁYMSTOKU
26.04.2013 Zrealizowane
Powrót na górę strony