2013 - Policja Podlaska

Numer referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Status
46/C/13 poniżej 5000000 euro 45453000-7 08.07.2013
Przetarg nieograniczony na REMONT ZADASZENIA WEJŚĆ DO BUDYNKU KWP W BIAŁYMSTOKU PRZY
UL. SIENKIEWICZA 65
24.07.2013 Unieważnione
45/C/13 poniżej 5000000 euro 45330000-9, 45331100 08.07.2013
Przetarg nieograniczony na WYMIANĘ SIECI CIEPLNEJ NISKOPARAMETROWEJ Z RUR STALOWYCH W KANAŁACH ŁUPINOWYCH NA SIEĆ PREIZOLOWANĄ ZASILAJĄCĄ BUDYNKI W KOMPLEKSIE PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 65 W BIAŁYMSTOKU
31.07.2013 Zrealizowane
2/L/13 poniżej 130000 euro 64212000-5 32250000- 08.07.2013
Przetarg nieograniczony na ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ DLA JEDNOSTEK POLICJI WOJ. PODLASKIEGO PRZY WYKORZYSTANIU 470 KART SIM ORAZ DOSTAWA 108 NOWYCH TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH GSM WRAZ Z AKCESORIAMI I
4 TABLETÓW
12.08.2013 Zrealizowane
43/C/13 poniżej 5000000 euro 45330000-9 21.06.2013
Przetarg nieograniczony na WYKONANIE INSTALACJI KLIMATYZACYJNYCH W POMIESZCZENIACH TECHNICZNYCH JEDNOSTEK POLICJI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
26.07.2013 Zrealizowane
44/C/13 poniżej 130000 euro 50410000-2 21.06.2013
Przetarg nieograniczony na obsługę serwisową urządzeń do pomiaru stężenia zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu
16.07.2013 Zrealizowane
17/C/13 poniżej 130000 euro 50410000-2 21.06.2013
Przetarg nieograniczony na OBSŁUGĘ SERWISOWĄ URZĄDZEŃ DO POMIARU STĘŻENIA ZAWARTOŚCI ALKOHOLU W WYDYCHANYM POWIETRZU
21.06.2013 Unieważnione
42/C/13 poniżej 5000000 euro 45453000-7 19.06.2013
Przetarg nieograniczony na ROBOTY REMONTOWE NA OBIEKTACH KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W KOLNIE
17.07.2013 Zrealizowane
41/C/13 poniżej 5000000 euro 45453000-7 13.06.2013
Przetarg nieograniczony na TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU POSTERUNKU POLICJI W CZEREMSZE
PRZY UL. SZKOLNEJ 19
12.07.2013 Zrealizowane
10/C/13 poniżej 130000 euro 18443320-5 35811200- 13.06.2013
Przetarg nieograniczony na DOSTAWĘ PRZEDMIOTÓW MUNDUROWYCH I WYPOSAŻENIA SPECJALNEGO
13.06.2013 Unieważnione
35/C/13 poniżej 130000 euro 09300000-2 07.06.2013
Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki na dostawę energii cieplnej do obiektu Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach przy ul. Przytorowej 9F
07.06.2013 Zrealizowane
Powrót na górę strony