2013 - Policja Podlaska

Numer referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Status
53/C/13 poniżej 5000000 euro 45453000-7 07.08.2013
Przetarg nieograniczony na ROBOTY REMONTOWE W OBIEKTACH KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W BIAŁYMSTOKU PRZY UL. BEMA 4
02.09.2013 Zrealizowane
50/C/13 poniżej 5000000 euro 45453000-7 05.08.2013
Przetarg nieograniczony na KOMPLEKSOWY REMONT WEWNĘTRZNY CZĘŚCI BUDYNKU „D” KMP W SUWAŁKACH, UL. PUŁASKIEGO 26
09.09.2013 Zrealizowane
12/C/13 poniżej 130000 euro 09111210-5 30.07.2013
Przetarg nieograniczony na DOSTAWĘ WĘGLA KAMIENNEGO DO JEDNOSTEK KWP W BIAŁYMSTOKU
28.08.2013 Zrealizowane
14/C/13 poniżej 130000 euro 09135100-5 30.07.2013
Przetarg nieograniczony na DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO DO JEDNOSTEK POLICJI NA TERENIE WOJ. PODLASKIEGO
03.09.2013 Zrealizowane
52/C/13 poniżej 5000000 euro 45453000-7 24.07.2013
Przetarg nieograniczony na REMONT ZADASZENIA WEJŚĆ DO BUDYNKU KWP W BIAŁYMSTOKU PRZY
UL. SIENKIEWICZA 65
09.08.2013 Unieważnione
51/C/13 poniżej 5000000 euro 45453000-7 19.07.2013
Przetarg nieograniczony na REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU SOT KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W SUWAŁKACH, UL. PRZYTOROWA 9F
20.08.2013 Zrealizowane
47/L/13 poniżej 130000 euro 30.23.13.00-0, 30.23 19.07.2013
Przetarg nieograniczony na DOSTAWĘ URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH ORAZ SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO
23.08.2013 Zrealizowane
48/C/13 poniżej 5000000 euro 45453000-7 17.07.2013
Przetarg nieograniczony na REMONT INFRASTRUKTURY ZEWNĘTRZNEJ KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W HAJNÓWCE PRZY UL. ARMII KRAJOWEJ 1
20.08.2013 Zrealizowane
49/C/13 poniżej 5000000 euro 45453000-7 17.07.2013
Przetarg nieograniczony na TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU POSTERUNKU POLICJI W RUTCE TARTAK, ul. 3-go MAJA 3
20.08.2013 Zrealizowane
16/C/13 powyżej 130000 euro 65310000-9 10.07.2013
Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki na dystrybucję energii elektrycznej do obiektów Policji woj. podlaskiego
23.01.2014 Zrealizowane
Powrót na górę strony